Test


Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi alüminyum sektörünün ihtiyaç duyduğu temel ve ileri düzeyde test ve ölçüm hizmetleri sunmaktadır.

Merkez bünyesinde genel testler öncelikli olmak üzere tüm sektör ve hammadde serileri için gerekli testler gerçekleştirilmektedir. Alüminyum sektöründe farklı sektörler için üretilen tüm ürünlerde belli standartların oluşturulması ve bu standartların ilgili kurumlarla paylaşılması sonucunda, sektörün daha kaliteli ve belli standartları yakalamış ürünler üretmesi ve sunması merkezin önemli hedeflerindendir.

Test faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarında firmalarla ilave bir yatırıma gerek duymayan, enerji verimliliği ve sera gazlarının takibi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda proje ortaklarının katkıları ile üretim sistemleri ve üretim ortamının ölçüm ve iyileştirme çalışmalarına devam edilerek alüminyum sektörüne aktif katkı sağlanmaktadır.